Xperia M2 Dual

, , , , , ปิดความเห็น บน Sony คอนเฟิร์มเตรียมปล่อยอัพเดทแก้ไขกล้องและ GPS ให้ Xperia M2

Sony คอนเฟิร์มเตรียมปล่อยอัพเดทแก้ไขกล้องและ GPS ให้ Xperia M2

Sony คอนเฟิร์มเตรียมปล่อยอัพเดทแก้ไขกล้องและ GPS ให้ Xperia M2

    ที่ผ่านมา มีรายงานว่าผู้ใช้ Xperia M2 หลายๆคนต้องพบ … Continued

, , , , , ปิดความเห็น บน Xperia M2 และ M2 Dual เครื่องศูนย์ไทยอัพเดทเป็น Android 5.1.1 Lollipop แล้ว

Xperia M2 และ M2 Dual เครื่องศูนย์ไทยอัพเดทเป็น Android 5.1.1 Lollipop แล้ว

Xperia M2 และ M2 Dual เครื่องศูนย์ไทยอัพเดทเป็น Android 5.1.1 Lollipop แล้ว

    หลังจากที่ Sony Mobile ได้ปล่อยอัพเดทเฟิร์มแวร์ And … Continued

x Close

Facebook Fan Page

ปิดโหมดสีเทา