Hiroki Totoki

, , ปิดความเห็น บน ซีอีโอ Sony Mobile: เราจะไม่มีวันขายหรือออกจากธุรกิจสมาร์ทโฟนของเรา

ซีอีโอ Sony Mobile: เราจะไม่มีวันขายหรือออกจากธุรกิจสมาร์ทโฟนของเรา

ซีอีโอ Sony Mobile: เราจะไม่มีวันขายหรือออกจากธุรกิจสมาร์ทโฟนของเรา

    นายฮิโรกิ โทโตกิ ซีอีโอและประธานบริษัท Sony Mobile … Continued

, , , , , , , ปิดความเห็น บน คลิปงาน MWC2015 ของ ​Sony มาแล้ว – CEO ยันอีกแผนกมือถือยังสำคัญ

คลิปงาน MWC2015 ของ ​Sony มาแล้ว – CEO ยันอีกแผนกมือถือยังสำคัญ

คลิปงาน MWC2015 ของ ​Sony มาแล้ว – CEO ยันอีกแผนกมือถือยังสำคัญ

Sony Mobile ได้จัดงานต้อนรับสื่อมวลชนขนาดเล็กๆเพื่อเปิด … Continued

x Close

Facebook Fan Page

ปิดโหมดสีเทา