Android 6.0.1 Marshmallow

, , , ปิดความเห็น บน Xperia Z5 Premium และ Z5 Compact ศูนย์ไทยมีอัพเดทใหม่ – security patch เดือนพ.ย.

Xperia Z5 Premium และ Z5 Compact ศูนย์ไทยมีอัพเดทใหม่ – security patch เดือนพ.ย.

Xperia Z5 Premium และ Z5 Compact ศูนย์ไทยมีอัพเดทใหม่ – security patch เดือนพ.ย.

    แม้ว่า Sony Mobile จะเริ่มทยอยปล่อยอัพเดท Android 7 … Continued

, , , ปิดความเห็น บน Xperia X Compact ศูนย์ไทยมีอัพเดทใหม่ (34.1.A.3.49) – แพทช์ความปลอดภัย 1 พ.ย.

Xperia X Compact ศูนย์ไทยมีอัพเดทใหม่ (34.1.A.3.49) – แพทช์ความปลอดภัย 1 พ.ย.

Xperia X Compact ศูนย์ไทยมีอัพเดทใหม่ (34.1.A.3.49) – แพทช์ความปลอดภัย 1 พ.ย.

    แม้ว่า Sony Mobile จะเพิ่งปล่อยอัพเดทให้กับ Xperia … Continued

, , , ปิดความเห็น บน Xperia X Performance ได้รับอัพเดทใหม่ (35.0.A.1.297) – แก้บั๊ก Accelerometer แล้ว

Xperia X Performance ได้รับอัพเดทใหม่ (35.0.A.1.297) – แก้บั๊ก Accelerometer แล้ว

Xperia X Performance ได้รับอัพเดทใหม่ (35.0.A.1.297) – แก้บั๊ก Accelerometer แล้ว

    หลังจากที่เราได้รายงานไปว่า Sony Mobile ได้รับรู้ถึ … Continued

, , , , , , , , , , , ปิดความเห็น บน Sony บ้าพลังปล่อยอัพเดท X Compact, XA, XA Ultra, M4 Aqua, M5, C4, C5 Ultra ในเดือนเดียว

Sony บ้าพลังปล่อยอัพเดท X Compact, XA, XA Ultra, M4 Aqua, M5, C4, C5 Ultra ในเดือนเดียว

Sony บ้าพลังปล่อยอัพเดท X Compact, XA, XA Ultra, M4 Aqua, M5, C4, C5 Ultra ในเดือนเดียว

    ในตลอดระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมพัฒนาซอฟ … Continued

, , , , , ปิดความเห็น บน Xperia Z5 Premium และ Z5 Compact เครื่องศูนย์ไทยมีอัพเดทใหม่ (32.2.A.0.305)

Xperia Z5 Premium และ Z5 Compact เครื่องศูนย์ไทยมีอัพเดทใหม่ (32.2.A.0.305)

Xperia Z5 Premium และ Z5 Compact เครื่องศูนย์ไทยมีอัพเดทใหม่ (32.2.A.0.305)

    เมื่อบ่ายวันนี้ Sony Mobile ได้ปล่อยอัพเดทใหม่เล็กๆ … Continued

, , , , , , ปิดความเห็น บน ตระกูล Xperia Z3/Z2 เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดทใหม่ (23.5.A.1.291) – STAMINA mode กลับมาแล้ว

ตระกูล Xperia Z3/Z2 เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดทใหม่ (23.5.A.1.291) – STAMINA mode กลับมาแล้ว

ตระกูล Xperia Z3/Z2 เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดทใหม่ (23.5.A.1.291) – STAMINA mode กลับมาแล้ว

    เมื่อวานนี้ Sony Mobile ได้ปล่อยอัพเดทใหม่ให้กับอุป … Continued

, , , , , ปิดความเห็น บน Xperia M5 เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดท Android 6.0 Marshmallow แล้ว

Xperia M5 เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดท Android 6.0 Marshmallow แล้ว

Xperia M5 เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดท Android 6.0 Marshmallow แล้ว

    หลังจาก Sony Mobile ได้เริ่มปล่อยอัพเดท Android 6.0 … Continued

, , , ปิดความเห็น บน Xperia M4 Aqua เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดท Android 6.0.1 Marshmallow แล้ว

Xperia M4 Aqua เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดท Android 6.0.1 Marshmallow แล้ว

Xperia M4 Aqua เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดท Android 6.0.1 Marshmallow แล้ว

    หลังจากที่ได้ประกาศว่าจะข้ามอัพเดท Android 5.1 Loll … Continued

, , , , , , ปิดความเห็น บน ตระกูล Xperia Z5 เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดทใหม่ (32.2.A.0.253) – แก้ปัญหาบลูทูธ

ตระกูล Xperia Z5 เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดทใหม่ (32.2.A.0.253) – แก้ปัญหาบลูทูธ

ตระกูล Xperia Z5 เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดทใหม่ (32.2.A.0.253) – แก้ปัญหาบลูทูธ

    เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ Sony Mobile ได้ปล่อยอัพเด … Continued

, , , , , ปิดความเห็น บน ตระกูล Xperia Z5 ได้รับอัพเดท Android 6.0.1 Marshmallow – STAMINA กลับมาแล้ว

ตระกูล Xperia Z5 ได้รับอัพเดท Android 6.0.1 Marshmallow – STAMINA กลับมาแล้ว

ตระกูล Xperia Z5 ได้รับอัพเดท Android 6.0.1 Marshmallow – STAMINA กลับมาแล้ว

    Sony Mobile ได้ปล่อยอัพเดทเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ให้กับตร … Continued

, , , , , , ปิดความเห็น บน Xperia Z2/Z2 Tablet/Z3/Z3 Tablet Compact เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดทใหม่เล็กๆ

Xperia Z2/Z2 Tablet/Z3/Z3 Tablet Compact เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดทใหม่เล็กๆ

Xperia Z2/Z2 Tablet/Z3/Z3 Tablet Compact เครื่องศูนย์ไทยได้รับอัพเดทใหม่เล็กๆ

    วันนี้ Sony Mobile ได้ปล่อยอัพเดทใหม่เล็กๆให้กับอุป … Continued

x Close

Facebook Fan Page