Album app

, , , , ปิดความเห็น บน แอพ Album เวอรชั่น Beta (7.1.A.0.12) รองรับการส่งภาพระดับ 4K ผ่านสาย MHL

แอพ Album เวอรชั่น Beta (7.1.A.0.12) รองรับการส่งภาพระดับ 4K ผ่านสาย MHL

แอพ Album เวอรชั่น Beta (7.1.A.0.12) รองรับการส่งภาพระดับ 4K ผ่านสาย MHL

หลังจากที่แอพ Album ถูกเปลี่ยนมาปล่อยให้อัพเดทผ่าน Goog … Continued

, ปิดความเห็น บน แอพ Album เวอร์ชั่น 7.0 สามารถย้ายรูประหว่างโฟลเดอร์ได้แล้ว

แอพ Album เวอร์ชั่น 7.0 สามารถย้ายรูประหว่างโฟลเดอร์ได้แล้ว

แอพ Album เวอร์ชั่น 7.0 สามารถย้ายรูประหว่างโฟลเดอร์ได้แล้ว

หากคุณเคยคิดอยากให้มีวิธีจัดการรูปภาพให้อยู่เป็นหมวดหมู … Continued

x Close

Facebook Fan Page

ปิดโหมดสีเทา